Międzyuczelniana baza ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu

Oferty

Wszystkie 85.330

Aktualne 1.091

Użytkownicy

Studenci / Absolwenci 58.986

Pracodawcy 20.112

Biura Karier 7

Male logo serwisu

Zrzeszone uczelnie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Male logo serwisu

Strefa studenta / absolwenta

Dostęp do ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu

Automatyczne powiadomienia o nowych ofertach

Aplikowanie za pośrednictwem serwisu

Profil zawodowy dostępny dla pracodawców

Male logo serwisu

Strefa pracodawcy

Bezpłatne dodawanie ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu

Powiadamianie użytkowników o nowych ofertach

Dostęp do profili zawodowych studentów i absolwentów