O serwisie

Internetowa platforma z ofertami pracy, praktyk i staży z całego kraju oraz z profilami zawodowymi studentów i absolwentów z uczelni współtworzących ten serwis.


Serwis zrzesza obecnie 8 uczelni wyższych i jest rozwijany jako projekt Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatycznego (MUCI).

Serwis – statystyki 2021
Użytkownicy serwisu

Serwis został utworzony z myślą o ułatwieniu kontaktów między pracodawcami a kandydatami, czyli studentami i absolwentami zarejestrowanymi w Akademickich Biurach Karier.

Pracodawcy

Pracodawcy mogą bezpłatnie umieszczać oferty pracy, staży, praktyk i wolontariatu oraz aktywnie poszukiwać kandydatów do pracy. Połączenie serwisu z systemem USOS umożliwia gromadzenie aktualnych i rzetelnych danych w CV dostępnych w serwisie.

Studenci i absolwenci

Studenci i absolwenci zarejestrowani w Akademickim Biurze Karier swojej uczelni mają pełny dostęp do ofert umieszczonych w serwisie, a dzięki uproszczonej procedurze redagowania swojego wirtualnego CV, mogą w ciągu kilku chwil odpowiedzieć na wybraną ofertę.

Rola Biur Karier

Biura Karier mają pod swoją opieką studentów i absolwentów ze swojej uczelni oraz pracodawców z określonych województw.

Pracownicy Biur Karier sprawują nadzór nad prawidłowością ofert umieszczanych w serwisie, akceptują złożone oferty, służą pomocą w procesie dodawania i wyszukiwania ofert oraz pośredniczą w ich dystrybucji.

Rola MUCI

Serwis biurokarier.edu.pl jest rozwijany w ramach projektu Serwis Akademickich Biur Karier (SABK) Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatycznego (MUCI).

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji powołano w celu tworzenia, utrzymywania i rozwijania systemów informatycznych wspierających zarządzanie uczelnią, serwisowania systemów informatycznych, szkolenia uczelnianych administratorów systemów informatycznych oraz koordynowania wydzielonych zadań z zakresu informatyzacji uczelni.

W ramach projektu SABK MUCI rozwija oprogramowanie i zapewnia ciągłość funkcjonowania serwisu biurokarier.edu.pl.

Serwis powstał z inicjatywy Janiny Daszkiewicz-Mincer z UW w 2008 roku, a następnie był rozwijany przez Maję Górecką-Wolniewicz z UMK (2009-2016). Od 2017 roku kierownikiem projektu SABK jest Anna Bielawiec-Osińska z UMK, a głównym programistą Grzegorz Markowski z UMK.