Biuro Karier UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Gagarina 33, 87-100 Toruń
tel. +48 (56) 611 46 43

 


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Biuro Karier UW
Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa
tel. +48 (22) 552 07 63

 


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Akademickie Centrum Karier UO
Uniwersytet Opolski

ul. Grunwaldzka 31, pok. 2, 45-054 Opole
tel. +48 (77) 452 70 54

 


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Biuro Karier UŚ
Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. +48 (32) 359 19 82

 


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Biuro Karier UPH
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Biuro Karier UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
tel. +48 (22) 569 97 98

 


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Biuro Karier IRZiBŻ PAN w Olsztynie
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel. +48 (89) 523 46 31

 


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Biuro Karier i Praktyk
Dolnośląska Szkoła Wyższa

ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław
tel. +48 (71) 756 15 74

 


Inspektor Ochrony Danych Osobowych: