Międzyuczelniana baza ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu

Oferty

Wszystkie 73.488

Aktualne 1.082

Użytkownicy

Studenci / Absolwenci 50.286

Pracodawcy 17.950

Biura Karier 6

Male logo serwisu

Centrum Wolontariatu MOPS Sosnowiec

  • Status: Zatwierdzony, w systemie od: 12-04-2016
  • Pod opieką: Biuro Karier UŚ
  • Liczba złożonych ofert: 3
  • Liczba aktywnych ofert: 0

Uprawnienia

Automatyczna akceptacja ofert
Przeglądanie profili zawodowych
Limit liczby ofert (bez limitu, jeśli pole jest puste)

Komentarz 
Firma
Centrum Wolontariatu MOPS Sosnowiec
6442393212
http://www.mopssosnowiec.pl/MTE3df7231,wolontariat
Celem Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu jest prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz mieszkańców oraz tworzenie systemowych rozwiązań dla ważnych problemów społecznych. Naszym celem jest również rozwój współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi.
Biuro Karier UŚ
12-04-2016

Kontakt
Sosnowiec
41-200
3-go Maja 33
500-536-369
wolontariat@mopssosnowiec.pl
---

Oferty
Oferty Pokaż