Międzyuczelniana baza ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu

Oferty

Wszystkie 75.386

Aktualne 1.135

Użytkownicy

Studenci / Absolwenci 51.736

Pracodawcy 18.329

Biura Karier 6

Male logo serwisu

  • Widzisz tylko fragment wybranej oferty.
  • Oferty w serwisie dostępne są tylko dla zalogowanych użytkowników.

Informacje o pracy
2531/18/PS
Inspektor ds. Ewidencji i Rozliczeń VAT
Administracja publiczna: Pracownik administracji samorządowej, Finanse/Bankowość/Księgowość: Analiyk finansowy, Finanse/Bankowość/Księgowość: Księgowy/a, Finanse/Bankowość/Księgowość: Specjalista ds. Rachunkowości, Podatki
Polska
mazowieckie
Warszawa
praca stała
Student/Absolwent
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie ewidencja i rozliczanie podatku VAT w Straży Miejskiej m.st. Warszawy, w tym dokonywanie analizy podatkowej w zakresie podatku naliczonego i należnego w podatku od towarów i usług; prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczeń VAT, w tym wystawianie faktur, prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów; sporządzanie deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy; wprowadzanie i zatwierdzanie rejestrów sprzedaży i zakupu do aplikacji KIKUM; przygotowywanie projektów wystąpień o interpretację przepisów prawa podatkowego w trybie ordynacji podatkowej w zakresie podatku należnego i naliczonego.

Wymagania
Praca zgodna z obszarem kształcenia
nauki ścisłe
Kierunki studiów
ekonomia, Rachunkowość i finanse


Dodatkowe wymagania
Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
• pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia
• wykształcenie co najmniej średnie
• co najmniej 5 lat stażu pracy przy wykształceniu średnim lub co najmniej 2 lata stażu pracy przy wykształceniu wyższym
• co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Wymagania dodatkowe (pożądane):
• wykształcenie wyższe na kierunku ekonomicznym
• co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie ewidencji i rozliczania VAT.

Informacje o ofercie
Warunki Pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie; praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy; ergonomiczne stanowisko pracy; obsługa urządzeń biurowych (faks, xero); praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
---
Pełna treść ogłoszenia wraz z listą wymaganych dokumentów dostępna jest na stronie: www.strazmiejska.bip.um.warszawa.pl
Zachęcamy do składania kompletu dokumentów aplikacyjnych.
09-03-2018
30-03-2018