Międzyuczelniana baza ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu

Oferty

Wszystkie 82.073

Aktualne 882

Użytkownicy

Studenci / Absolwenci 57.323

Pracodawcy 19.588

Biura Karier 6

pp
Male logo serwisu

  • Widzisz tylko fragment wybranej oferty.
  • Oferty w serwisie dostępne są tylko dla zalogowanych użytkowników.

Informacje o pracy
9599/18/PS
Asystent/ka projektów europejskich
Fundusze UE/ Projekty UE
Polska
mazowieckie
praca stała
---
Opis stanowiska:
• pomoc w kompleksowej obsłudze finansowej projektów współfinansowanych przez UE tj.: wypełnienie obowiązków wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie, w szczególności: przygotowywanie sprawozdań, raportów, wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń, promocja projektów, spełnienie wskaźników produktu i rezultatu, archiwizacja dokumentacji, wprowadzanie zmian merytorycznych do realizowanych projektów, prowadzenie zapytań ofertowych, współpraca z instytucjami zewnętrznymi dedykowanymi do obsługi dotacji, współpraca z działami w firmie związanymi z realizacją projektów, prowadzenie dokumentacji projektowej, obsługa korespondencji projektowej.
• pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
• stałe aktualizowanie wiedzy z zakresu przygotowywania i realizacji projektów.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• min. roczne doświadczenie w zakresie obsługi projektów badawczo-rozwojowych lub inwestycyjnych realizowanych w ramach programowania 2014-202 0,
• aktualna wiedza z zakresu rozliczania dotacji ze środków unijnych,
• rozwinięte zdolności analityczne,
• zdolność do wielotorowej pracy.
• dobra organizacja pracy i umiejętność ustalania priorytetów,
• umiejętność komunikacji i pracy w zespole,

Wymagania
Praca zgodna z obszarem kształcenia
nauki humanistyczne
Języki
angielski B1 - średniozaawansowany
Kompetencje zawodowe / miękkie / społeczne
PotencjałKomunikatywność (poziom 2), Myślenie analityczne (poziom 3)
OdpornośćOdporność na stres (poziom 2)
ZadaniaSumienność i dokładność (poziom 3)
MotywacjaZaangażowanie (poziom 3)
poziom 2 - samodzielne wykorzystywanie wiedzy i umiejętności, sprawne i efektywne działanie, dążenie do i osiąganie celów
poziom 3 - pomaganie, wspieranie, inspirowanie, przekraczanie celów, usprawnianie pracy, tworzenie nowych metod działania


Dodatkowe wymagania
UWAGA!
W związku z wejściem RODO prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Elmiko Biosignals Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku przy ulicy Sportowej 3, NIP: 529181703 2, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)."

Osoby zainteresowane udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o dopisanie do powyższej klauzuli dodatkowo następującej klauzuli:

"Wyrażam również dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych Elmiko Biosignals Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku przy ulicy Sportowej 3, NIP: 529181703 2, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych."

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) niniejszym informujemy, że Administratorem jest Elmiko Biosignals Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku przy ulicy Sportowej 3, NIP: 529181703 2. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że będziemy odpowiadać na wybrane oferty, natomiast w procesie rekrutacji weźmiemy pod uwagę wyłącznie CV zawierające powyższą klauzulę.

Informacje o ofercie
Szukamy ludzi nie pracowników. Z przyjemnością powitamy w zespole osobę, której budowanie oraz rozwój przez wiedzę sprawia satysfakcję, dla której stabilność jest jednym z priorytetów.
---
17-10-2018
12-12-2018