Intercollegiate database of jobs, internships, voluntary work offers

Offers

All 93.995

Current 375

Users

Students / Alumni 69.776

Employers 21.682

Career Centres 8

Service small logo

  • You can see now only a part of selected offers.
  • Full version of offers in this portal is available only for registered users.

Job info
1596/20/PS
Starszy Specjalista Walidacji (Dział Zapewnienia Jakości)
Biology/Biotechnology/Chemistry, Medicine/Pharmaceutics/Cosmetology/Health
Polska
mazowieckie
Duchnice
praca stała
Absolwent
- Uczestnictwo oraz analiza wyników i zatwierdzanie wyników testów FAT/SAT, decydowanie o koniecznym zakresie testów wynikających z planów próbkowania tworzonych na podstawie analizy ryzyka
- Opiniowanie oraz tworzenie protokołów DQ, FAT/SAT, IQ, OQ, PQ oraz raportów kwalifikacyjnych
- Prowadzenie odchyleń wynikających z procesów kwalifikacyjnych, analiza przyczyny rzeczywistej, wyciąganie wniosków i rekomendowanie działań usprawniających i korygujących
- Uczestniczenie w audytach wewnętrznych, zewnętrznych i inspekcjach organów nadzorujących oraz realizacją zaleceń po-audytowych (w zakresie zakreślonym przez Koordynatora i Kierownika działu)
- Tworzenie oraz opiniowanie dokumentów projektowych i systemowych oraz prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji działowej zgodnie z obowiązującymi zasadami zawartymi w procedurach i instrukcjach
- Udział w rozwiązywaniu problemów jakościowych – prowadzenie odchyleń. - Planowanie dodatkowych testów – jeśli są wymagane, analiza ryzyka, ustalanie przyczyny rzeczywistej/bądź najbardziej prawdopodobnej przyczyny rzeczywistej, wnioskowanie i proponowanie działań CAPA
- Kwalifikacja urządzeń produkcyjnych oraz systemów mediów czystych i HVAC
- Zarządzanie wprowadzanymi zmianami oraz oceną ich wpływu na status kwalifikacji urządzeń i systemów

Requirements
Occupation in accordance with area
Natural science, Medical science, science connected with health and physical culture
Study subjects
farmacja, Biotechnologia, chemia, Mikrobiologia


Other requirements
- Wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane: chemia, biotechnologia, mikrobiologia, farmacja bądź udokumentowane efektywne doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie farmaceutycznej)
- Minimum trzy (3)-letnie doświadczenie w obszarach związanych z zapewnieniem jakości w przemyśle biotechnologicznym, farmaceutycznym lub w innym zakresie objętym Systemem Jakości bazującym na cGMP
- Znajomość zasad GMP i Prawa Farmaceutycznego, EMA, PIC/S, WHO, ISPE, PDA, EU GMP Annex 1, 2, 15, USP, 21 CFR Part 11
- Znajomość procesów kwalifikacji i walidacji aktualnych przepisów prawa i „złotych” standardów w przemyśle farmaceutycznym, przewodników ISPE i publikacji PDA
- Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, umiejętność pracy w zespole, efektywna umiejętności przekazywania informacji/wiedzy w procesie szkoleń
- Minimum dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pisanie i czytanie raportów, nowych dyrektyw, artykułów naukowych
- Umiejętności analityczne w zakresie analizy trendów, statystycznej obróbki danych
- Umiejętność rozwiązywania problemów i wykonywania złożonych zadań
- Doświadczenie w pracy w fabryce związanej z przemysłem Biotechnologicznym będzie dodatkowym atutem

Offer Info
Oferujemy:
- Kartę MultiSport
- Program rozwojowy
- Prywatną opiekę medyczną
- Pakiet relokacyjny
- Dzień owocowy
- Spotkania integracyjne
- Platformę benefitów
- i wiele wiecej
---
06-03-2020
14-06-2020