Międzyuczelniana baza ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu

Oferty

Wszystkie 75.386

Aktualne 1.135

Użytkownicy

Studenci / Absolwenci 51.736

Pracodawcy 18.329

Biura Karier 6

pp
Male logo serwisu

  • Widzisz tylko fragment wybranej oferty.
  • Oferty w serwisie dostępne są tylko dla zalogowanych użytkowników.

Informacje o pracy
2242/18/S
STAŻYSTKA/STAŻYSTA
Administracja publiczna, Nieruchomości, Prawo i dziedziny pokrewne
Polska
mazowieckie
Warszawa (ochota)
staż
Student/Absolwent
- koordynacja przygotowania formalno-prawnego inwestycji,
- udział w opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji lokalizacyjnych,
- udział w opracowywaniu raportów środowiskowych,
- udział w procesie pozyskania pozwoleń na budowę dla inwestycji infrastrukturalnych,
- udział w opracowywaniu analiz i opinii prawnych,
- możliwość realizacji ciekawych projektów, we współpracy z partnerami zagranicznymi,
- praca w gronie wybitnych ekspertów w zakresie formalno-prawnego przygotowania inwestycji, w tym kwestii planistycznych i środowiskowych, profesjonalnego zarządzania projektami oraz radców prawnych.

Wymagania
Praca zgodna z obszarem kształcenia
nauki humanistyczne, nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki techniczne
Kierunki studiów
Prawo, Ochrona środowiska, Planowanie Przestrzenne, zarządzanie i administrowanie regionami
Umiejętności IT
Opis Poziom
Programy biurowe / Microsoft Office / Word biegły
Języki
angielski C1 - zaawansowany
Kompetencje zawodowe / miękkie / społeczne
PotencjałKomunikatywność (poziom 3), Kreatywność (poziom 3)
ZadaniaSamodzielność (poziom 2)
LudziePraca zespołowa (poziom 2)
MotywacjaDążenie do rozwoju (poziom 2)
NarzędziaPlanowanie i koordynowanie (poziom 2)
poziom 3 - pomaganie, wspieranie, inspirowanie, przekraczanie celów, usprawnianie pracy, tworzenie nowych metod działania
poziom 2 - samodzielne wykorzystywanie wiedzy i umiejętności, sprawne i efektywne działanie, dążenie do i osiąganie celów
Wymagane prawo jazdy
B


Dodatkowe wymagania
- umiejętności pracy w zespole,
- chęć podejmowania nowych wyzwań.

Informacje o ofercie
Staż na bazie umowy o pracę na czas określony - mile widziana możliwość pracy w pełnym wymiarze godzin w ramach etatu.
Do aplikacji należy dołączyć zapis: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
---
Praca w nowoczesnej firmie zlokalizowanej w Warszawie.
Wysokość zarobków do uzgodnienia.
01-03-2018
25-03-2018