Międzyuczelniana baza ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu

Oferty

Wszystkie 82.073

Aktualne 882

Użytkownicy

Studenci / Absolwenci 57.323

Pracodawcy 19.587

Biura Karier 6

STREFA
STUDENTA/ABSOLWENTA

Logowanie

  • Przed pierwszym logowaniem należy aktywować konto.
  • Pierwszym loginem jest Twój numer PESEL.
  • Po zalogowaniu możesz zmienić login w zakładce Konto.
  • Hasło ustala się podczas pierwszego logowania/aktywacji konta.

Logowanie studenta / absolwenta

Login:

Hasło: