Międzyuczelniana baza ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu

Oferty

Wszystkie 76.458

Aktualne 1.170

Użytkownicy

Studenci / Absolwenci 52.075

Pracodawcy 18.513

Biura Karier 6

STREFA
STUDENTA/ABSOLWENTA

Logowanie

  • Przed pierwszym logowaniem należy aktywować konto. Szczegóły
  • Loginem jest Twój numer PESEL.
  • Hasło ustala się podczas pierwszego logowania/aktywacji konta.

Logowanie studenta / absolwenta

Login:

Hasło: