Międzyuczelniana baza ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu

Oferty

Wszystkie 79.840

Aktualne 927

Użytkownicy

Studenci / Absolwenci 55.506

Pracodawcy 19.166

Biura Karier 6

STREFA
STUDENTA/ABSOLWENTA

Logowanie

  • Przed pierwszym logowaniem należy aktywować konto.
  • Pierwszym loginem jest Twój numer PESEL.
  • Po zalogowaniu możesz zmienić login w zakładce Konto.
  • Hasło ustala się podczas pierwszego logowania/aktywacji konta.

Logowanie studenta / absolwenta

Login:

Hasło: