Międzyuczelniana baza ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu

Oferty

Wszystkie 76.458

Aktualne 1.170

Użytkownicy

Studenci / Absolwenci 52.075

Pracodawcy 18.513

Biura Karier 6

,,Aplikacyjne prace dyplomowe - skuteczny start zawodowy"

    Projekt ma na celu opracowanie modelu pozwalającego na praktyczne zastosowanie wiedzy zdobywanej na studiach. Narzędziem służącym temu są prace dyplomowe powstające we współpracy i na zamówienie zewnętrznych partnerów – firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych – oraz na potrzeby projektów grantowych realizowanych w ramach Uniwersytetu. Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę przygotowania absolwentów do praktycznego wykorzystywania wiedzy w pracy, ale też na rosnące zapotrzebowanie wymiany danych, wiedzy i kompetencji między sektorem nauki a biznesem, instytucjami publicznymi i NGO'sami.

Więcej informacji o projekcie


Aktualne oferty

  • Oto zestawienie aktualnych ofert z serwisu biurokarier.edu.pl
  • Wszystkie oferty, ich pełna treść i zaawansowana wyszukiwarka są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

1|2|3  Wyniki 1..10 z 24 
Zakres pracy dyplomowej/ zagadnienia badawczego Tytuł/temat pracy dyplomowej Lokalizacja
Miasto
Data
dodania
ważność
Typ pracy
Administracja publiczna Obcokrajowcy w Warszawie: jakość życia w mieście, proces adaptacji.
mazowieckie
Warszawa
08-04-2018
30-06-2018
Praca licencjacka lub magisterska
Administracja publiczna, Marketing/Reklama/Promocja/PR Miasto stołeczne Warszawa jako marka. Budowanie międzynarodowej rozpoznawalności miasta.
mazowieckie
Warszawa
08-04-2018
30-06-2018
Praca licencjacka lub magisterska
Administracja publiczna, Organizacje pozarządowe (NGO) Dlaczego ludzie angażują się w wolontariat?
mazowieckie
Warszawa
08-04-2018
30-06-2018
Praca licencjacka lub magisterska
Administracja publiczna, Systemy jakości Analiza rozwoju systemu 311 w USA na podstawie dostępnych prac naukowych
mazowieckie
Warszawa
08-04-2018
30-06-2018
Praca licencjacka lub magisterska
Administracja publiczna, Kadry/HR/Doradztwo zawodowe Wolontariat pracowniczy metodą rozwoju kompetencji pracowników na przykładzie Urzędu m.st. Warszawy i innych firm, urzędów, instytucji
mazowieckie
Warszawa
08-04-2018
30-06-2018
Praca licencjacka lub magisterska
Administracja publiczna, Kadry/HR/Doradztwo zawodowe Metody i techniki stosowane w procesie doboru kadr w administracji publicznej
mazowieckie
Warszawa
08-04-2018
30-06-2018
Praca licencjacka lub magisterska
Administracja publiczna, Budownictwo/Architektura, Edukacja/Szkolenia Grywalizacja, zabawy miejskie jako narzędzie edukacji o funkcjonowaniu miasta
mazowieckie
Warszawa
08-04-2018
30-06-2018
Praca licencjacka lub magisterska
Administracja publiczna, Nieruchomości Potrzeby mieszkaniowe młodych warszawiaków i wizje pierwszego mieszkania
mazowieckie
Warszawa
08-04-2018
30-06-2018
Praca licencjacka lub magisterska
Administracja publiczna, Budownictwo/Architektura, Badania/analizy Handel wielkopowierzchniowy w opinii mieszkańców
mazowieckie
Warszawa
08-04-2018
30-06-2018
Praca magisterska
Administracja publiczna Współpraca miasta i otoczenia biznesu
mazowieckie
Warszawa
08-04-2018
30-06-2018
Praca licencjacka lub magisterska
1|2|3  Wyniki 1..10 z 24